Aktualności

Roboty budowalne zakończone

20190627_104744
20190627_104744

Zakończone zostały wszystkie roboty budowlane w Porcie Jachtowym Trzebież. Wykonawca przekazał obiekt do eksploatacji w dniu 27 czerwca.

Zakres wykonanych robót obejmuje przebudowę  nabrzeża północnego ze slipem, budowa pomostu osłonowego typu falochronowego w basenie A i B, modernizację nabrzeża zachodniego, budowę 2 pomostów pływających w basenie B, wyposażenie nabrzeży w punkty poboru wody pitnej i energii elektrycznej wraz z oświetleniem pomostów, pogłębianie basenów jachtowych do głębokości technicznej Ht=2,50m, modernizację budynku administracyjno-socjalnego, utwardzenie placu do zimowania jachtów – 2.000 m2, budowę punktu odbioru ścieków i wód zaolejonych ze zbiornikiem na wodę, stanowisko mycia jachtów z odwodnieniem i separatorem, modernizację infrastruktury podziemnej w tym kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonanie nowego przyłącza wodociągowego, budowa ogrodzenia i oświetlenia terenu, budowę altany dla żeglarzy oraz  wykonanie systemu monitoringu, a także zakup sprzętu technicznego i modernizacja osprzętu do obsługi porządkowej i transportu jachtów.

'prev-next-articles-1'

Otwarcie sezonu żeglarskiego 2019

W dniu 11 maja 2019 w Porcie Jachtowym Trzebież odbyło się ogólnopolskie otwarcie kolejnego sezonu żeglarskiego 2019.

Uwaga! Stan zagrożenie epidemicznego

Szanowni, w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego na terenie RP, wprowadzamy następujące zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Portu Jachtowego „Trzebież”.