CENNIK USŁUG

SEZON 2024

Fundacja PORT JACHTOWY TRZEBIEŻ
Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT 23%

ważny od 6.10.2022

1. Postój jednostek – opłata za postój na wodzie pobierana w zależności od długości jednostki.

długość jednostki L

L< 8 m
8 m ≤ L < 10 m
10 m ≤ L < 12 m
12 m ≤ L < 14 m
14 m ≤ L < 16 m
16 m ≤ L < 18 m
L ≥18 m

stawka dobowa

95.00 zł
115.00 zł
140.00 zł
155.00 zł
180.00 zł
210.00 zł
240.00 zł

stawka miesięczna

1100.00 zł
1 500.00 zł
1 800.00 zł
2200.00 zł
2 500.00 zł
2 900.00 zł
negocjowane

stawka półroczna

4500.00 zł
5800.00 zł
6700.00 zł
7900.00 zł
9200.00 zł
10900.00 zł
negocjowane

Ceny na postój jednodniowy zostaną podane z dniem 01.03.2024

UWAGA: cennik orientacyjny - umowy podpisywane są tylko na sezon zimowy. Umowy na postój letni od 1 marca 2023.

Cena postoju jednostki wielokadłubowej powiększona jest o 70% ceny jednostki jednokadłubowej tej samej długości.

2. Postój - bazowanie jednostek – opłata za postój na placu w zależności od długości jednostki

długość jednostki L

L < 8 m
8 m ≤ L < 10 m
10 m ≤ L < 12 m
12 m ≤ L < 14 m
14 m ≤ L < 16 m
16 m ≤ L < 18 m
L ≥ 18 m

stawka kwartalna

800.00 zł
1000.00 zł
1 150.00 zł
1 400.00 zł
1 600.00 zł
1 900.00 zł
negocjowane

stawka półroczna

1 600.00 zł
2 000.00 zł
2 300.00 zł
2 800.00 zł
3 200.00 zł
3 800.00 zł
negocjowane

UWAGA do podanej ceny doliczny jest ryczałt za zaużycie prądu - 1 kWh/doba na dzień 6 października 2022 w uśrednieniu to 1 pln/kWh

3. HALA REMONTOWA

W hali w celu wykonania naprawy/remontu, kalkulacja powierzchni zajmowanej przez jednostkę – minimalny wymiar to pole prostokąta o bokach równych długości i szerokości jednostki powiększonych o 1 metr (powierzchnia komunikacyjna).

 • Jednostki z umową roczną – w okresie trwania umowy – 4,5 /m2 /tydzień.
 • Jednostki z umową do roku – w okresie trwania umowy– 5,0 zł/m2 /tydzień.
 • Jednostki bez aktualnie zawartej umowy postojowej– 7 zł/m2 /tydzień.

4. INNE POWIERZCHNIE

 • Dzierżawa pomieszczeń biurowych – 33 zł / m2 / mc
 • Dzierżawa sali konferencyjnej  – 150 zł / dzień
 • Dzierżawa pomieszczeń warsztatowych / składowanie masztów – 22 zł / m2 / mc
 • Dzierżawa pomieszczeń magazynowych – 18 zł / m2 / mc
 • Dzierżawa terenu – 12 zł / m2 / mc

5. Składowanie sań jachtowych.

Składowanie sań jachtowych  -  10,00 zł /m2 / mc

BEZUMOWNY POSTÓJ: Hala/Plac/Baseny Portowe - 150 zł rozpoczęta doba

USŁUGI DŹWIGOWE

UWAGA: wszelkie usługi - operacje żurawiem należy umawiać z obsługą mariny minimum dwa dni robocze wcześniej.  Nieumówione z wyprzedzeniem operacje będą realizowane w miarę możliwości obsługi za zwiększoną podwójną opłatą wobec stawek cennikowych.

6. Wodowanie i podejmowanie z wody jednostek pływających

 • Jednostki o długości do 7 mb i (max do 3 T) 275 zł, za operację trwającą do 30 min. każde następne rozpoczęte 30 min. 100 zł.
 • Jednostki o długości do 12 mb i (max do 15 T) 450 zł za operację trwającą do godziny, każda następna rozpoczęte pół godziny - 200 zł.
 • Jednostki powyżej 12 mb lub (pow. 15 T) 700 zł, za operację trwającą do godziny, każde następna rozpoczęte pół godziny 300 zł.
 • Jednostki rybackie - 150 zł za operację trwającą do godziny, każda następna rozpoczęta godzina – według wyceny indywidualnej.
 • Wjazd dźwigu zewnętrznego (o nośności nieprzekraczającej możliwości technicznych Mariny) - 300 zł
 • Wynajęcie wózków transportowych wraz z usługą montażu i demontażu  oraz transportu jednostki na miejsce postoju – 300 zł.
 • Postój jednostki na stanowisku do mycia kadłubów myjką ciśnieniową. Cena za każdą rozpoczętą godzinę - 36 zł
 • Operacja żurawiem lub na terenie roboczym żurawia, zajmujące więcej niż jeden dzień – ceny ustalane indywidualnie

7. Stawianie/kładzenie masztów.

Operacja żurawiem (tylko operator żurawia) 350 zł za maszt / do godziny, 150 zł każda następna rozpoczęte pół godziny.

Operacja żurawiem (pomoc obsługi mariny) 500 zł za maszt / do godziny, 200 zł każda następna rozpoczęte pół godziny.

8. Korzystanie ze slipu.

 • jednorazowa operacja - 50 zł
 • operacja w obie strony - 80 zł
 • Abonament miesięczny - 350 zł

9. Media.

 • Ryczałt za pobór wody (jednostki bez opłaconego postoju) – 10 zł.

10. Opłaty za korzystanie z terenu.

Postój samochodu na parkingu  jest bezpłatny dla klientów korzystających aktualnie z usług  FPJT na podstawie stosownej umowy, dla pozostałych osób koszt postoju wynosi:

 • 5 zł/godz.;
 • 60 zł/doba;
 • 150 zł/tydzień;

Pozostawienie pojazdu na okres dłuższy niż 1 dzień wymaga zgłoszenia takiego zamiaru bosmanowi Mariny, pod rygorem usunięcia pojazdu z terenu Mariny na koszt jego posiadacza. Parkowanie na terenie Mariny dozwolone jest tylko w wyznaczonych do tego miejscach znakiem D-18 lub D-18a. Pozostawienie pojazdu poza miejscami do tego wyznaczonymi spowoduje naliczenie kary w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą dobę takiego postoju (art. 225 w zw. z art. 224 §1 w zw. z art. 230 Kodeku cywilnego). Zgłoszenia i opłat dokonuje się u bosmana Mariny za pokwitowaniem (paragon fiskalny).

11. Usługi noclegowe / camping

 • postój przyczepy campingowej/ campera - 70 zł/doba
 • Postawienie namiotu 1-3 osób- 25 zł/ doba.
 • Postawienie namiotu 4 i więcej osób- 40 zł/ doba.
Marina Trzebież