CENNIK USŁUG

SEZON 2021

Fundacja PORT JACHTOWY TRZEBIEŻ
Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT 23%

1. Postój jednostek – opłata za postój na wodzie i lądzie pobierana w zależności od długości jednostki.

długość jednostki L

L< 8 m
8 m ≤ L < 10 m
10 m ≤ L < 12 m
12 m ≤ L < 14 m
14 m ≤ L < 16 m
16 m ≤ L < 18 m
L ≥18 m

stawka dobowa

50 zł
70 zł
85 zł
95 zł
120 zł
150 zł
190 zł

stawka miesięczna

650 zł
900 zł
1100 zł
1300 zł
1 400 zł
1 500 zł
negocjowane

stawka półroczna

2 700 zł
3 800 zł
4 900 zł
6100 zł
7 100 zł
7 800 zł
negocjowane

stawka roczna

4 400 zł
5 500 zł
6 600 zł
7 800 zł
9 000 zł
10 500 zł
negocjowane

2. Postój - bazowanie jednostek – opłata za postój na placu w zależności od długości jednostki

długość jednostki L

L < 6 m
6 m ≤ L < 8 m
8 m ≤ L < 10 m
10 m ≤ L < 12 m
12 m ≤ L < 14 m
14 m ≤ L < 16 m
16 m ≤ L < 18 m
L ≥ 18 m

stawka miesięczna

330 zł
400 zł
600 zł
800 zł
1000 zł
1 100 zł
1 250 zł
1 350 zł

stawka półroczna

1 600 zł
1 850 zł
2 700 zł
3 700 zł
4 700 zł
5 500 zł
6 000 zł
6 600 zł

stawka roczna

2 900 zł
3 500 zł
4 600 zł
5 700 zł
6 800 zł
7 900 zł
8 900 zł
10 000 zł
Postój na placu, bez wodowania- stawki wg cennika Usługa dźwigu gratis przy zawarciu umowy minimum na rok.

3. HALA REMONTOWA

W hali w celu wykonania naprawy/remontu, kalkulacja powierzchni zajmowanej przez jednostkę – minimalny wymiar to pole prostokąta o bokach równych długości i szerokości jednostki powiększonych o 1 metr (powierzchnia komunikacyjna).

 • Jednostki z umową roczną – w okresie trwania umowy – 3,5 /m2 /tydzień.
 • Jednostki z umową do roku – w okresie trwania umowy– 4,0 zł/m2 /tydzień.
 • Jednostki bez aktualnie zawartej umowy postojowej– 5 zł/m2 /tydzień.

4. INNE POWIERZCHNIE

 • Dzierżawa pomieszczeń biurowych – 20 zł / m2 / mc
 • Dzierżawa sali konferencyjnej  – 100 zł / dzień
 • Dzierżawa pomieszczeń warsztatowych / składowanie masztów – 18 zł / m2 / mc
 • Dzierżawa pomieszczeń magazynowych – 10 zł / m2 / mc
 • Dzierżawa terenu – 10 zł / m2 / mc

5. Składowanie sań jachtowych.

Składowanie sań jachtowych  -  10,00 zł /m2 / mc

BEZUMOWNY POSTÓJ: Hala/Plac/Baseny Portowe - 100 zł rozpoczęta doba

USŁUGI DŹWIGOWE

6. Wodowanie i podejmowanie z wody jednostek pływających

 • Jednostki o długości do 7 mb i (max do 3 T) 175 zł, za operację trwającą do 30 min. każde następne rozpoczęte 30 min. 80 zł.
 • Jednostki o długości do 12 mb i (max do 15 T) 200 zł za operację trwającą do godziny, każda następna rozpoczęta godzina 100 zł.
 • Jednostki powyżej 12 mb lub (pow. 15 T) 250 zł, za operację trwającą do godziny, każda następna rozpoczęta godzina 150 zł.
 • Jednostki rybackie - 100 zł za operację trwającą do godziny, każda następna rozpoczęta godzina – według wyceny indywidualnej.

7. Stawianie/kładzenie masztów.

100 zł za maszt / do godziny, 80 zł każda następna rozpoczęta godzina.

8. Korzystanie ze slipu.

 • Jednostka o długości do 6 m – 20 zł/dzień za operację w dwie strony 30 zł.
 • Jednostka o długości powyżej 6 m – 25 zł za operację w dwie strony 40 zł.
 • Abonament miesięczny – 250 zł.

Wynajęcie wózków transportowych wraz z usługą montażu i demontażu  oraz transportu jednostki na miejsce postoju – 200 zł.

9. Media.

 • Energia elektryczna – 10 zł / rozpoczęta doba lub wg wskazań podlicznika – 0,80 zł / KWh.
 • Energia elektryczna – 20 zł / rozpoczęta doba: dotyczy sezonu zimowego, wykonywanych napraw, remontów i grzania.
 • Ryczałt za pobór wody (jednostki bez opłaconego postoju) – 10 zł.

10. Opłaty za korzystanie z terenu.

Postój samochodu na parkingu  jest bezpłatny dla klientów korzystających aktualnie z usług  FPJT na podstawie stosownej umowy, dla pozostałych osób koszt postoju wynosi:

 • 5 zł/godz.;
 • 68,40 zł/doba;
 • 150 zł/tydzień;

Pozostawienie pojazdu na okres dłuższy niż 1 dzień wymaga zgłoszenia takiego zamiaru bosmanowi Mariny, pod rygorem usunięcia pojazdu z terenu Mariny na koszt jego posiadacza. Parkowanie na terenie Mariny dozwolone jest tylko w wyznaczonych do tego miejscach znakiem D-18 lub D-18a. Pozostawienie pojazdu poza miejscami do tego wyznaczonymi spowoduje naliczenie kary w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą dobę takiego postoju (art. 225 w zw. z art. 224 §1 w zw. z art. 230 Kodeku cywilnego). Zgłoszenia i opłat dokonuje się u bosmana Mariny za pokwitowaniem (paragon fiskalny).

 

Postój autokarawanu - Campera - 70 zł/ doba.

Postawienie namiotu 1-3 osób- 15 zł/ doba.

Postawienie namiotu 4 i więcej osób- 20 zł/ doba.

Pobyt psa-  5 zł/ doba.

Prysznic-  10 zł/ osoba.

WC – klienci bezpłatnie, pozostałe osoby-  5 zł/ osoba.

11. Usługi noclegowe / hotel.

Cena za dobę hotelową trwającą od godziny 14- stej  do godziny 12- stej - 30 zł/osoba.

Marina Trzebież