Aktualności

Imprezy planowane na rok 2023

DO WSZYSTKICH ORGANIZATORÓW IMPREZ CYKLICZNYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MARINY TRZEBIEŻ

(regaty, szkolenia, zgrupowania)

Prosimy zgłaszać imprezy planowane na rok 2023 w terminie do 20 stycznia 2023r.

W najbliższym czasie przedstawimy proponowane stawki za udostępnienie Mariny Trzebież na organizację imprez związanych z żeglarstwem.

Zakładamy, że kalendarz imprez w Marinie Trzebież będzie udostępniony od 1 lutego 2023r.

'prev-next-articles-1'

Powstanie Fundacja Port Jachtowy Trzebież – jest deklaracja współpracy

Przedstawiciele PZŻ i ZOZŻ podpisali list intencyjny w sprawie współpracy i powołania nowego podmiotu, który ma zostać operatorem ośrodka żeglarskiego w Trzebieży.