Imprezy planowane na rok 2023

DO WSZYSTKICH ORGANIZATORÓW IMPREZ CYKLICZNYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MARINY TRZEBIEŻ (regaty, szkolenia, zgrupowania) Prosimy zgłaszać imprezy planowane na rok 2023 w terminie do 20 stycznia 2023r. W najbliższym czasie przedstawimy proponowane stawki za udostępnienie Mariny Trzebież na organizację imprez związanych z żeglarstwem. Zakładamy, że kalendarz imprez w Marinie Trzebież będzie udostępniony od 1 lutego […]