Aktualności

Podpisano umowę z wykonawcą prac modernizacyjnych

(fot. Fundacja Port Jachtowy Trzebiez)

Zarząd Fundacji Port Jachtowy Trzebież podpisał w piątek – 19 stycznia 2018r. umowę z wykonawcą prac modernizacyjnych zaplanowanych w Marinie Trzebież.

Wykonawcą  robót budowlanych wyłonionym w drodze procedury konkurencyjnej – zapytanie ofertowe został Zakład robót hydrotechnicznych i podwodnych UW Service sp. z o.o. ze Szczecina. W piątek podpisano stosowne dokumenty pomiędzy Fundacją Port Jachtowy Trzebież, a UW Service sp. z o.o. Umowę podpisali prezes fundacji Marek Stawiszyński wraz z członkiem zarządu Elżbietą Miturą i wykonawca - Andrzej Kocewicz.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń  oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania „Modernizacja Portu Jachtowego Trzebież”. Kwota kontraktu - 8.946.540,30 zł. Planowane zakończenie inwestycji - 30.11.2018r.

null