CENNIK

1. Postój - bazowanie jednostek – opłata za postój w basenie B lub na stanowisku postojowym pobierana w zależności od długości jednostki

BASEN B / PLAC – max. zanurzenie 150 cm

Długość jednostki Lc

Do 6 m
6-8 m
8-10 m
10-12 m
12-14 m
14-16 m
16-18 m
Pow. 18 m

Stawka dobowa

25 zł
35 zł
40 zł
46 zł
51 zł
57 zł
65 zł
70 zł

Stawka miesięczna

175 zł
230 zł
345zł
460 zł
575zł
630 zł
690 zł
750 zł

Stawka półroczna

920 zł
1100 zł
1610 zł
2185 zł
2760 zł
3220 zł
3560 zł
3910 zł

Stawka roczna

1500 zł
1850 zł
2400 zł
2990 zł
3565 zł
4140 zł
4700 zł
5290 zł

2. Postój jednostek – opłata za postój w basenie A pobierana w zależności od długości jednostki

BASEN A – max. zanurzenie 250 cm

Długość jednostki Lc

Do 6 m
6-8 m
8-10 m
10-12 m
12-14 m
14-16 m
16-18 m
Pow. 18 m

Stawka dobowa

25 zł
35 zł
40 zł
46 zł
51 zł
57 zł
65 zł
70 zł

Stawka miesięczna

295 zł
345 zł
520 zł
690 zł
860 zł
950 zł
1050 zł
1120 zł

Stawka półroczna

1380 zł
1630 zł
2400 zł
3270 zł
4140 zł
4830 zł
5350 zł
5860 zł

Stawka roczna

2240 zł
2760 zł
3620 zł
4485 zł
5350 zł
6210 zł
7000 zł
7900 zł

Postój na placu, bez możliwości wodowania - stawki negocjowane.

3. Hala remontowa

Postój w hali w celu wykonania naprawy/remontu, kalkulacja powierzchni zajmowanej przez jednostkę – minimalny wymiar to pole prostokąta o bokach równych długości i szerokości jednostki powiększonych o 2 metry (powierzchnia komunikacyjna)

5. Składowanie sań jachtowych 50 zł / mc

BEZUMOWNY POSTÓJ: Hala / Plac / Baseny Portowe - 100 zł rozpoczęta doba

USŁUGI DŹWIGOWE

10. Wynajem myjki ciśnieniowej

12. Opłaty za korzystanie z Portu Jachtowego

Postój samochodu na terenie ośrodka jest bezpłatny dla klientów korzystających aktualnie z usług PJT, dla pozostałych osób koszt postoju wynosi:
2zł. / godz.; 8 zł./ doba; 40 zł. / tydzień; 100 zł./miesiąc

Pobyt osoby na terenie ośrodka – 6 zł/ doba

opłata pobierana od osób korzystających z usług ośrodka, z wyłączeniem hotelu – zawiera koszt dostępu do WC, zmywalni naczyń, odbioru odpadów